Blog

ZŠ Kostelní Lhota

Nové webové stránky Zskostelnilhota.cz

Právě jsme dokončili webové stránky pro Základní školu Kostelní Lhota, která vzdělává žáky od prvního do pátého ročníku. Cílem ZŠ Kostelní Lhota je rozvoj osobnosti každého jedince s využitím moderního vybavení a zajímavých aktivit. Škola disponuje velmi dobrou dopravní dostupností, jelikož se nachází v centru obce. K výuce je možné využít tělocvičnu, sportovní hřiště, školní zahradu, interaktivní tabule, počítače nebo interaktivní displeje.

Web je navržen v moderním, ale jednoduchém a přehledném designu, aby se v něm zorientovali žáci, rodiče i samotní učitelé či vychovatelé, a to nejen na počítači, ale také například na telefonu.

Tým ngstranky.cz