BLOG

 

Změny na emailovém serveru

V rámci zabezpečení a zkvalitňování našich služeb jsme provedli několik změn na našem e-mailovém serveru. V důsledku toho je třeba změnit nastavení adresy a portu ve vašem e-mailovém programu. Ať už využíváte Thunderbird nebo MS Outlook je řešení podobné.

 

Thunderbird
 1. Otevřete si nastavení a přejděte do sekce nastavení serveru
 2. Přepište adresu serveru na „ngserver.cz“ a port „993“ (pro IMAP) nebo „995“ (POP3)
 3. Zabezpečení spojení nastavte na „SSL/TSL“
 4. Potvrďte tlačítkem „ok“
 5. Otevřete si „server odchozí posty (SMTP)“ a dejte upravit
 6. Změňte adresu serveru na „ngserver.cz“ a port „465“
 7. Zabezpečení spojení nastavte na „SSL/TSL“

 

 

MS Outlook
 1. Přejděte do nastavení účtu a přepište servery příchozí a odchozí pošty na „ngserver.cz“
 2. Otevřete si další nastavení a zkontrolujte v sekci „server pro odchozí poštu“, zda máte zatrženou volbu „server pro odchozí poštu (smtp) vyžaduje ověření“ a volbu „použít stejná nastavení jako pro odchozí server příchozí pošty“
 3. Otevřete si sekci „upřesnit“ a změňte číslo IMAP 993 (Případně POP3:995)
 4. U čísla serveru pro odchozí poštu SMTP vyplňte 465
 5. U obou těchto čísel nastavte „použít typ šifrovaného připojení-SSL“

 

Tým ngstranky