BLOG

 

Změny na emailovém serveru

V rámci zabezpečení a zkvalitňování našich služeb jsme provedli několik změn na našem e-mailovém serveru. V důsledku toho je třeba změnit nastavení adresy a portu ve vašem e-mailovém programu. Ať už využíváte Thunderbird nebo MS Outlook je řešení podobné.

 

Thunderbird
 1. Otevřete si nastavení a přejděte do sekce nastavení serveru.
 2. Přepište adresu serveru na „ngserver.cz“ a port „993“ (pro IMAP) nebo „995“ (POP3).
 3. Zabezpečení spojení nastavte na „SSL/TSL“.
 4. Potvrďte tlačítkem „ok“.
 5. Otevřete si „server odchozí posty (SMTP)“ a dejte upravit.
 6. Změňte adresu serveru na „ngserver.cz“ a port „465“.
 7. Zabezpečení spojení nastavte na „SSL/TSL“.

 

 

MS Outlook
 1. Přejděte do nastavení účtu a přepište servery příchozí a odchozí pošty na „ngserver.cz“.
 2. Otevřete si další nastavení a zkontrolujte v sekci „server pro odchozí poštu“, zda máte zatrženou volbu „server pro odchozí poštu (smtp) vyžaduje ověření“ a volbu „použít stejná nastavení jako pro odchozí server příchozí pošty“.
 3. Otevřete si sekci „upřesnit“ a změňte číslo IMAP 993 (Případně POP3:995).
 4. U čísla serveru pro odchozí poštu SMTP vyplňte 465.
 5. U obou těchto čísel nastavte „použít typ šifrovaného připojení-SSL“.

 

iOS (aktualizace 15. 1. 2018) 

Pokud se na iOS přihlašujete k SMTP pomocí portu 465, mohou se vyskytnout určité problémy. Proto tento SMTP port pro iOS je lepší nastavit na 587.
 1. Přejděte do nastavení a klikněte na tlačítko „přidat účet“.
 2. Zvolte možnost „Jiný“.
 3. Klikněte na „Přidat poštovní účet“.
 4. Vyplňte vaše přihlašovací údaje.
 5. V nastavení Serveru příchozí pošty vyplňte hostitele jako „ngserver.cz“.
 6. V ostatním nastavení pro příchozí pošty vyberte možnost „Použít SSL“.
 7. Port serveru pro IMAP „993“ (případně pro POP3 –  995).
 8. Hostitel serveru pro odchozí poštu „ngserver.cz“.
 9. Zvolte možnost „Použít SSL“.
 10. Port serveru pro odchozí poštu „587“.

V lednu 2018 jsme nastavili novou (vyšší) úroveň zabezpečení přihlašování k emailovým schránkám a zároveň s tím jsme zpřísnili pravidla pro rozpoznání spamu. Uživatelé, kteří využívají naše emailové služby, tak budou dostávat mnohem méně obtěžujících emailů. Toto nastavení jsme schopni ještě individuálně upravit.

Tým ngstranky