Blog

Jak vytvořit úspěšnou PPC kampaň?

PPC neboli reklama platbou za proklik je jedním z nejrozšířenějších druhů placené reklamy na internetu. Nespornou výhodou PPC reklam je, že neplatíte za reklamu, na základě které vaši stránku nikdo nenavštíví, ale pouze za reálné návštěvníky, kteří se na webovou stránku opravdu prokliknou. O významu PPC kampaní si můžete přečíst v jednom z našich předchozích článků.

PPC reklamy se nejčastěji objevují jako krátké textové inzeráty zobrazující se ve výsledcích vyhledávání. V České republice jsou pro tvorbu PPC reklam nejčastěji využívány služby Google Ads nebo Sklik, o něco méně také Microsoft Advertising.

Jak vytvořit úspěšnou PPC kampaň? 

Obrázek: PPC reklamy

Amatérsky spravovaná PPC kampaň je často neúčinná a uživatel na ní může prodělávat. Při dodržení určitých zásad se ale neúspěchu obávat nemusíte.

1. Myslete na své zákazníky

Ve svém sdělení se zaměřte na to, co zajímá především vaše zákazníky. Ty přesně definujte a zkuste se vžít do jejich situace, přemýšlení a způsobu jednání. Zamyslete se nad tím, co váš zákazník hledá, a přizpůsobte mu celý obsah reklamy.

2. Buďte konkrétní

Lidé jsou na internetu vybíraví a v dlouhém vyhledávání informací si příliš nelibují. Čas se u PPC reklam počítá na vteřiny, svými texty musíte proto své potenciální zákazníky maximálně zaujmout. Stěžejní myšlenka produktu nebo služby by měla být konkrétní, stručná a srozumitelná co nejširšímu publiku tak, aby nedocházelo ke komunikačním neshodám. Bez zbytečné omáčky proto jděte rovnou k věci, neskrývejte význam mezi řádky a pokuste se s ohledem na zákazníka jednoduše vyjádřit i odbornější termíny.

3. Ukažte, v čem jste jedineční

Zdůrazněte jedinečnost vašeho produktu, která jej odlišuje od konkurence, a postavte stěžejní myšlenku na tom, v čem je váš produkt nebo služba unikátní. Originalita může spočívat v samotném produktu nebo bonusovém přínosu, který nabízí. Takový bonus by mohl vzbudit dojem, že návštěvník danou službu nebo produkt potřebuje.

4. Používejte klíčová slova

Využívejte v textu klíčová slova, která se produktu nebo služby týkají a lidé je často vyhledávají. Potenciálním zákazníkům signalizují spojitost s tím, že se produkt týká jejich požadavku, resp. je tím, co hledají, a stránky firmy je tak snáze zaujmou.

5. Text tvořte v souladu se vstupní stránkou

Zajistěte, aby reklama harmonizovala se stránkou, na kterou odkazuje. Reklama zobrazená ve výsledcích vyhledávání by neměla obsahovat jiná sdělení, než ta, která návštěvníci najdou po prokliknutí. Krátké stručné informace obsažené v reklamě by měly návštěvníka odkazovat k prokliknutí právě proto, aby se o dané informaci z krátkého popisku dozvěděl víc.

6. Využijte prostoru

Textové reklamyGoogle AdsSklikMicrosoft Ads
Délka nadpisů30 znaků25 znaků30 znaků
Délka popisů90 znaků35 znaků90 znaků

Titulky i popisy textových reklam jsou omezeny určitým počtem znaků. Delší nadpisy zvětšují prostor pro kliknutí, a tak i viditelnost celé reklamy na ploše výsledků vyhledávání. Nesnažte se ale za každou cenu prostor vyplnit nesmyslnými výrazy navíc, které pokazí celou myšlenku. Reklamu zpracovávejte především v poctě pravidla, že méně je někdy více.

7. Nastavte si správnou cenu

Cena PPC reklamy není zadávána provozovatelem služby, ale samotným inzerentem, který si pro svou kampaň stanoví rozpočet. Zadaný rozpočet pracuje na principu dražby, o první příčky se tedy pře s ostatními firmami zadaného klíčového slova, které mohou mít rozpočet vyšší. Rozpočet musí být konkurenceschopný a zároveň úměrný zisku propagovaného produktu nebo služby.

8. Vytvořte více reklam v sestavě

V jednotlivých nástrojích můžete vytvářet i více reklam v sestavě, můžete tedy využít i více nadpisů a popisů v jedné kampani. Nástroj bude pak reklamy automaticky střídat a vyzdvihovat ve vyhledávačích ty, na které se lidé proklikávají nejčastěji. Statistiky pak můžete ve vyhledávačích sledovat.

9. Využijte možnost rozšíření

Služby Google Ads a Sklik umožňují rozšířené nastavení kampaní. Pokud to koncept dovolí, vyplňte i další informace. Ty zahrnují telefonní číslo, adresu firmy nebo odkazy na podstránky webu. Taková rozšíření budou především mobilní uživatele přivádět k akci (např. zavolat), zvýšíte tím ale také šanci dostat se do popředí výsledků vyhledávání.

10. Pozice a hodnocení reklamy 

Pro výsledné umístění PPC reklamy je rozhodující hodnocení neboli skóre reklamy. Hodnocení reklamy vychází z nabídky ceny za proklik, kvality reklamy, vstupní stránky a zpracování rozšíření. Pokud budou všechna kritéria splněna, služba kampaň vyhodnotí jako výdělečnou a upřednostní ji i ve výsledcích vyhledávání.

PPC kampaně je důležité nastavit správně. Sháníte-li pomoc s online marketingem, SEO nebo PPC kampaní, využijte našich služeb a kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy info@ngstranky.cz.