Blog

Stručný přehled rozměrů Sklik kampaní

Chcete-li účinně oslovit své potenciální zákazníky skrze reklamní kampaně služby Sklik, bude muset vaše reklama splňovat určitá kritéria. Mezi ta patří i dodržování určitého počtu maximálních znaků nebo rozměrů obrázků v případě kombinované nebo grafické reklamy a brandingu. Sestavili jsme pro vás proto ucelenou příručku, která vám pomůže se v číslech lépe orientovat.

Textová reklama

Textové reklamy se zobrazují ve výsledcích vyhledávání mezi prvními výsledky, čímž zvyšují šanci na proklik. Textová reklama služby Sklik se skládá ze dvou možných variant titulku, popisku a viditelné URL adresy. V textové reklamě je třeba vyplnit i cestu odkazované stránky, která se ve finální podobě inzerátu nezobrazuje. 

V rozhraní přibyla možnost rozšíření inzerátu. Svůj textový inzerát si tak můžete rozšířit i o adresu nebo o tzv. Sklik Odkazy, které mohou odkazovat např. na různé kategorie webové stránky. Rozšíření se zobrazuje pod tradičním textem inzerátu, tedy pod titulkem, popiskem a URL adresou.

Maximální povolený počet znaků nadpisu a popisků uvádíme v následující tabulce:

Textová reklamaSklik
Titulekmax. 30 znaků
Popismax. 90 znaků
Viditelná URLautomaticky
Cestadvě pole po max. 15 znacích

Kombinovaná reklama

Kombinovaná reklama je kombinací textové reklamy a jejím grafickým vyobrazením. Kromě textu umožňuje přidávat i dvě varianty doprovodných obrázků, které se budou různě uzpůsobovat konkrétnímu prostředí plochy, na kterém se reklama zrovna zobrazuje. 

Skládá se tedy ze tří textových polí doplněných o dva ilustrační obrázky, názvu firmy a možnosti zobrazení firemního loga. Do kombinované reklamy lze zadat celkem jedenáct prvků – Sklik pak automaticky vybírá takové prvky, které nejlépe korespondují se zbytkem vyhledávání.

Jednotlivé komponenty se vyobrazují v závislosti na prostoru reklamní plochy. Nemůže se tak stát, že by se zobrazily oba obrázky nebo nadpisy dohromady, ale vždy pouze ten, který nejlépe pasuje do plochy obrazovky.

Kombinovaná reklama Text
Krátký titulek 25 znaků
Dlouhý titulek 90 znaků
Popisek 90 znaků
Název firmy 25 znaků
Kombinovaná reklama Obrázek
Obdélník 1200×628 px
Čtverec 1200×1200 px
Obdélník (logo) 1200×300 px
Čtverec (logo) 1200×1200 px

Grafická reklama

Další formou reklam služby Sklik je tzv. grafická reklama. Ta je formou marketingové komunikace vyobrazující se jako obrázek v reklamních prostorech na souvisejících webových stránkách – je tedy čistě vizuální formou reklamy založenou na obrázcích s reklamním sdělením. Grafická reklama se bude vyobrazovat v obsahové síti, tzn. na různých souvisejících webových stránkách, které návštěvník prochází, a kde obsah odpovídá zadaným klíčovým slovům v kampani.

Je nutné, aby bannerová reklama splňovala níže uvedené podmínky: 

  • Mezi podporovanými grafickými formáty je možné použít formát JPEG, JPG, PNG a GIF. Délka animace není nijak časově omezená, pro větší efektivitu reklamy se však doporučuje nepřekračovat délku 30 vteřin
  • Maximální datová velikost pro bannery je 150 kB.

Pro lepší přehled jsme jednotlivé velikosti obrázků do tabulky uspořádali od nejvyššího počtu prokliků po nejnižší (od shora dolů). Zvýrazněné formáty navíc korespondují s bannerovou reklamou služby Google Ads.

Svislé formátyČtvercovéVodorovné Branding
300×600 px480×480 px480×300 px2000×1400 px
160×600 px300×300 px300×250 px


970×310 px


320×100 px


970×210 px


728×90 px

Branding

Banner typu Branding se vyobrazuje v obsahové síti, kde po stranách obklopuje obsah webových stránek. Na rozdíl od běžně užívaných rozměrů bannerů, které se zobrazují jednoduše celé, je u tohoto typu reklamy nutné se držet pravidel viditelných zón.

  • Branding podporuje formáty JPG, PNG a GIF
  • Maximální datová velikost je 500 kB.
  • Grafika musí vyplňovat celý prostor obrázku o rozměrech 2000×1400 px. Vyplněn musí být i prostor, který bude překrytý stránkou a jejím obsahem. Klasicky bývá prostor vyplněn pouze barvou, je nutné ale dodržet minimální vzdálenost 100 px od okraje stránky směrem dovnitř.
  • Je potřeba, aby hlavní sdělení reklamy bylo umístěno v prostoru nahoře o velikosti 1366×720 px. Do prostoru kolem hlavního sdělení nesmí zasahovat žádné texty a logotypy, povolena pouze fotografie nebo barva.
  • Text v obrázku nesmí zabírat více než 1/2 z celkové viditelné plochy.

Sháníte-li pomoc s online marketingem, SEO nebo PPC kampaní, využijte našich služeb a kontaktujte prostřednictvím e-mailové adresy info@ngstranky.cz.